UYKUDA SOLUNUM BOZUKLARI
ANA SAYFA

 

 

***UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI DERSİ 2. YILINDA....

            Türkiye'de ilk kez bir tıp fakültesinde "Uykuda Solunum Bozuklukları" dersi, ara sınavı ve final sınavı olan, 14 haftalık ayrı bir ders olarak  2005 - 2006 Eğitim ve Öğretim Yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 5. yarıyıl öğrencilerine seçmeli ders olarak anlatıldı.

           İlk yılında son derece başarılı olan dersin final sınavında öğrencilerin notları genel değerlendirmede mükemmel olarak belirlendi. Bu yıl 2006 - 2007 Eğitim ve Öğretim döneminde 2. kez bu ders anlatılmaya başlandı.            

            14 hafta boyunca, pazartesi günleri saat 10.35 - 11.20 arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Kat Yabancı diller dersanesinde anlatılan ders, multidisipliner olarak (Göğüs Hastalıkları, KBB, Nöroloji, Psikiyatri, Kardiyoloji ve Fizyoloji)  hazırlandı.

Uykuda Solunum Bozuklukları dersinin yürütücülüğünü Prof. Dr. Mehmet Karadağ yaptı. Ders anlatan öğretim üyeleri;

Fizyoloji Anabilim Dalından             : Doç. Dr. Güldal Güleç

Kardiyoloji Anabilim Dalından          : Prof. Dr. Ali Aydınlar

Psikiyatri Anabilim Dalından             : Prof. Dr. Selçuk Kırlı

Nöroloji Anabilim Dalından               : Prof. Dr. İbrahim Bora

KBB Anabilim Dalından                    : Prof. Dr. Selçuk Onart

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından  Prof. Dr. R. Oktay Gözü, Prof. Dr. Ercüment Ege, Prof. Dr. Mehmet Karadağ, Prof. Dr. Esra Uzaslan ve Yrd. Doç. Dr. Dane Ediger'dir.

                     2006 - 2007 EİTİM YILI DERS PROGRAMI

 

18.09.2006

-Uyku Fizyolojisi

Fizyoloji

Doç.Dr.Güldal Güleç

25.09.2006

-Uyku Bozukluklarının sınıflandırılması (ICSD-2 )

Göğüs H.

Prof.Dr.Mehmet Karadağ

02.10.2006

-Obstrüktif Sleep Apne ( OSAS)

Göğüs H.

Prof. Dr. Mehmet Karadağ

09.10.2006

Uykuyla İilişkili Hipoventilasyon/ Hipoksemik Sendromlar

Göğüs H.

Prof. Dr. Esra Uzaslan  

16.10.2006

-Overlop Sendromu (KOAH+OSAS)

Göğüs H.

Prof. Dr. Ercüment Ege

30.10.2006

-OSAS- Kardiovasküler Etkiler

Kardiyoloji

Prof. Dr. Ali Aydınlar

06.11.2006

-OSAS-Nöropsikiatrik Etkiler

Psikiyatri

Prof. Dr. Selçuk Kırlı

13.11.2006

-OSAS Endokrin İlişkiler

Göğüs H.

Prof.. Dr. Mehmet Karadağ

27.11.2006

    ARA SINAV

 

 

04.12.2006

-OSAS Sosyal Sonuçlar

Göğüs H.

Prof. Dr. R. Oktay Gözü

11.12.2006

-Obesite-Hipoventilasyon Sendromu

Göğüs H.

Yrd. Doç. Dr. Dane Ediger

18.12.2006

-Santral Sleep Apne

Nöroloji

Prof.Dr.İbrahim Bora

25.12.2006

-OSAS’TA Cerrahi Tedavi

KBB

Prof.Dr.Selçuk Onart

08.01.2007

-CPAP-BİPAP Tedavisi

Göğüs H.

Prof. Dr. Mehmet Karadağ

 

FİNAL SINAVI

Göğüs H.

Prof. Dr. Mehmet Karadağ

                                                          DERS NOTLARI

      ***  Uyku Fizyolojisi

      ***   Uyku Bozukluklarının sınıflandırılması (ICSD-2 )

     ***** Uykuda solunum bozuklukları-Kardiyovasküler Etkiler

 

 

                                   UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI ICSD-2'YE GÖRE

Santral uyku apne sendromu

      Santral sinir sistemi disfonksiyonuna bağlı solunum gücünde azalma yada aralıklı yada siklik olarak solunum yokluğu

Primer santral uyku apne sendromu

Diğer santral uyku apne sendromu

·        Cheyne Stokes solunum paterni

·        Yüksek irtifa periodik solunum

·        Bunların dışındaki santral uyku apne

İlaca ve maddeye bağlı santral uyku apne

İlaca bağlı diğer uyku ile ilgili solunum bozuklukları

İnfant primer uyku apnesi

 

Obstruktif Uyku Apne Sendromu (OSAS)

Erişkinlerde

Çocuklarda

 Uykuyla İilişkili Hipoventilasyon/ Hipoksemik Sendromlar

Uyku ilişkili obstruktif olmayan alveoler hipoventilasyon, idyopatik

Konjenital santral alveoler hipoventilasyon sendromu

Hastalıklara bağlı uyku ilişkili hipoventilasyon/ hipoksemi

·        Pulmoner parankimal veya vasküler patolojilere bağlı

·        Alt solunum yolu hastalıklarına bağlı

·        Nöromuskuler ya da göğüs duvarı hastalıklarına bağlı

 

Diğer Uykuyla İlişkili Solunum Bozuklukları

  

 

      2005 - 2006 Eğitim ve Öğretim Yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 5. yarıyıl öğrencilerine seçmeli ders olarak anlatılan Uykuda Solunum Bozuklukları Dersinin Konu ve Konuşmacılar Şu şekildeydi;

19.09.2005

-Uyku Fizyolojisi

Fizyoloji

Doç.Dr.Güldal Güleç

26.09.2005

-Tanım ve Epidemiyoloji

Göğüs h.

Prof.Dr.Mehmet Karadağ

03.10.2005

-Tanı Yöntemleri

Göğüs h.

Prof. Dr. Mehmet Karadağ

10.10.2005

-Basit Horlama ve Üst Solunum Yolu Rezistansı Sendromu

Göğüs h.

Prof. Dr. Esra Uzaslan  

17.10.2005

-Obstrüktif Sleep Apne ( OSAS)

Göğüs h.

Prof. Dr. Mehmet Karadağ

24.10.2005

-Osas Kardiovasküler Etkiler

Kardiyoloji

Prof. Dr. Ali Aydınlar

31.10.2005

-OSAS-Nöropsikiatrik Etkiler

Psikiyatri

Prof. Dr. Selçuk Kırlı

07.11.2005

-OSAS Endokrin İlişkiler

Endokrin

Prof.. Dr. Erdinç Ertürk

14.11.2005

-OSAS Sosyal Sonuçlar

Göğüs h.

Prof. Dr. R. Oktay Gözü

21.11.2005

-Overlop Sendrom

Göğüs h.

Prof. Dr. Ercüment Ege

28.11.2005

-Obesite-Hiperventilasyon Sendromu

Göğüs h.

Yrd. Doç. Dr. Dane Ediger

19.12.2005

-Santral Sleep Apne

Nöroloji

Prof.Dr.İbrahim Bora

26.12.2005

-OSAS’TA Cerrahi Tedavi

KBB

Prof.Dr.Selçuk Onart

02.01.2006

-CPAP-BİPAP Tedavisi

Göğüs h.

Prof. Dr. Mehmet Karadağ

 

                Arasınavı yapılan dersin Final Sınavı 26 Ocak 2006 Perşembe günü yapıldı.Sınıf başarı düzeyi mükemmel olarak belirlendi.

 

DERS NOTLARI

Uyku Fizyolojisi

Tanım ve Epidemiyoloji

Tanı Yöntemleri

Basit Horlama ve Üst Solunum Yolu Rezistansı Sendromu

Obstrüktif Sleep Apne (OSAS)

Obezite Hipoventilasyon Sendromu

OSAS’ta Cerrahi Tedavi

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 .