Bugünün Tarihi:
 
Sık Kullanılanlara Ekle

 LİTERATÜR 030:

< ANASAYFA      

                                                                                                       

 

 

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA GÜNDÜZ AŞIRI UYKU HALİ SUBSTANS P İLİŞKİSİ

 

Apneli hastalarda gündüz aşırı uyku hali ile bu hastaların serumlarındaki substance P düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırdığımız çalışmamızın sonuçları dünya literatürüne girdi.

     Göğüs hastalıkları alanında dünyanın en prestijli degilerinden Chest dergisi Mayıs 2007 sayısında çalışmamız yayınlandı

                Makale için tıklayını

 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmadaki hipotezimiz, obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastalarda, intermittant hipoksi serum substans P (SP) düzeylerini etkiler ve bu etki gündüz aşırı uyku hali (GAUH) semptomunu etkiler şeklindeydi.

Materyal ve Metod: Yeni tanı konulmuş 55 OUAS olgusu ile 15 nonapneik kontrol çalışmaya dahil edildi. Olguların tamamına tüm gece polisomnografi (PSG) yapıldı. Uyku çalışması sonrası sabah 08.00-09.00 arasında kan örneği alındı. Serum SP düzeyleri EIA Kit ile ölçüldü.

Bulgular: Yaş, cinsiyet, beden kitle indeksi (BKİ), sigara alışkanlığı ve horlama açısından iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Serum SP düzeyi OUAS olgularında kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (p < 0.0001). Serum SP düzeyi ile REM uykusu (r = 0.330, p = 0.049) ve yavaş dalga uykusu (r=0.324, p=0.049) arasında anlamlı pozitif korelasyon mevcuttu. Serum SP düzeyi ile Epworth uykuluk skoru (r = -0.253, p = 0.048), gece boyunca total apne sayısı (r = -0.247, p = 0.036), gece boyunca apne ve hipopnelerin toplam sayısı (r = -0.266, p = 0.024), apne hipopne indeksi (r = -0.287, p = 0.015), solunumsal arousal indeksi (r = -0.267, p = 0.026), %90’ın altında desaturasyonda geçen süre (r = -0.307, p = 0.01),

 

 

 

 

Copyright: UykuBozuklugu.com 2005-2006 Tasarım: Dr.Rıza Eröksüz İçerik&Düzenleme: Prof.Dr.Mehmet Karadağ