Bugünün Tarihi:
 
Sık Kullanılanlara Ekle

 LİTERATÜR 029:

< ANASAYFA      

                                                                                                       

APNE - KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR İLİŞKİSİNDE YENİ BULGULAR

Kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde apnenin rolü konusunda yaptığımız çalışmaların sonuçları dünya literatürüne girdi. Bizim çalışmamızda Obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastalarda adezyon moleküllerinin yaş, cinsiyet, BKİ, sigara ve kardiyovasküler hastalıklardan bağımsız olarak arttığı gösterildi. Çalışmamız Respiration dergisinin 2006 yılı aralık ayı sayısında yayınlandı.

Obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastalarda apneye bağlı olarak ortaya çıkan hipoksiye vücudun verdiği cevapları araştırdık. Hipoksi inflamatuar mediatörleri uyararak, aterogenezi hızlandırmaktadır. Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) ve vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) ise inflamasyonda lökositlerin damar endoteline yapışmasından sorumludur. Çalışmamızda OUAS’lu hastalar ile benzer yaştaki kontrol grubunun serum ICAM-1 ve VCAM-1 düzeylerini karşılaştırdık.

Bunun için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Laboratuvarında Yeni tanı almış orta- ağır OUAS’lu 39 hasta ile yaş, sigara alışkanlığı ve beden kitle indeksi (BKİ) açısından benzer özellikte basit horlaması olan 34 kişiyi kontrol grubu olarak çalışmaya dahil ettik.

Bulgular: OUAS hastalar ile kontrol grubu arasında yaş, cinsiyet, BKİ, sigara alışkanlığı, horlama, koroner arter hastalığı ve hipertansiyon açısından anlamlı farklılık saptanmadı.

 

SERUM

HASTA

KONTROL

p değeri

ICAM-1

480.1±216.7 ng/mL

303.4±98.6 ng/mL

p<0.0001

VCAM-1

1156.6±79.8 ng/mL

878.8±71.1 ng/mL

p=0.002

 

Serum ICAM-1 (480.1±216.7 ng/mL vs   303.4±98.6 ng/mL, p<0.0001) ve VCAM-1 (1156.6±79.8 ng/mL vs 878.8±71.1 ng/mL, p=0.002)  düzeyleri OUAS’lu hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu.

ROC analizinde ICAM-1 sınır değer 375 ng/mL (eğri altındaki alan 0,808 p<0.001), OUAS’unu göstermede sensitivite %69.2 (95% CI: 52.4% to 83.0), spesifite %82.4 (95% CI: 65.5% to 93.2%).

ROC analizinde VCAM için sınır değer 859 ng/mL (eğri altındaki alan 0.683 p=0.007) sensitivite %74.4 (95% CI: 57.9% to 86.9) ve spesifite %64.7 (95% CI: 46.5% to 80.2%) saptandı.

Lojistik regresyon analizinde yüksek ICAM-1 ((Odds ratio:9.08 95% CI 2.347-35.120; p=0.001) ve VCAM-1 (Odds ratio:6.11 95% CI 1.757-21.300; p=0.004) düzeyleri OUAS için yaş, cinsiyet, BKİ, sigara ve kardiyovasküler hastalıklardan bağımsız risk faktörü olarak belirlendi.

  MAKALENİN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: UykuBozuklugu.com 2005-2006 Tasarım: Dr.Rıza Eröksüz İçerik&Düzenleme: Prof.Dr.Mehmet Karadağ