Bugünün Tarihi:
 
Sık Kullanılanlara Ekle

 
HORLUYORSANIZ, SABAHLARI YORGUN KALKIYORSANIZ, GÜN İÇİNDE AŞIRI UYKU İSTEĞİNİZ OLUYORSA, GECE UYURKEN NEFESİNİZİ TUTTUĞUNUZU SÖYLÜYORLARSA BİR UYKU LABORATUVARINA BAŞVURMALISINIZ.UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUĞU TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIKTIR
 

 

 KİŞİSEL WEB SAYFAM AÇILDI

www.mehmetkaradag.com

“Solunum Sistemi ve Hastalıkları: Temel Başvuru Kitabı”

 Kitabın Editörleri:

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ,

Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Doç. Dr. Akın KAYA

  TÜRK TIBBININ HİZMETİNDE

                       Ayrıntılar için tıklayınız

ESKİ DUYURULARIMIZ DUYURU ARŞİVİNDE

 

******

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI DERSİ

6. YILINI TAMAMLADI

Türkiye'de ilk kez bir tıp fakültesinde "Uykuda Solunum Bozuklukları" dersi, ara sınavı ve final sınavı olan, 14 haftalık ayrı bir ders olarak  2005 - 2006 Eğitim ve Öğretim Yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 5. yarıyıl öğrencilerine seçmeli ders olarak anlatılmaya başlanmıştı. Her yıl artan bir ilgiyle öğrenciler tarafından seçilen ders bu yıl 6. kez işlendi.

Ders programı için tıklayınız. 

*******   

**************************************************

  * TÜRKÇE YAYIN ÖRNEKLERİMİZ İÇİN TIKLAYINIZ

 

*******************

REUTERS AJANSI ÇALIŞMAMIZIN SONUÇLARINI TÜM DÜNYA'YA DUYURDU

Uyku Apneli hastaların gündüz aşırı uyku hali ile serumlarındaki substans P düzeyindeki düşüklük arasında ilişki olduğunu saptadığımız çalışmamız CHEST dergisinin 2007 mayıs ayı sayısında basılmıştı. Konunun önemini vurgulayan Reuters ajansı çalışmayı tüm dünya'ya duyurdu.

ilgili haber için tıklayınız

YAYINLARIMIZDAN ÖRNEKLER 

 

APNEDE OBEZİTENİN ROLÜ

Uyku laboratuvarımızda apne tanısı koyduğumuz 55 hastamız ve 15 kontrol grubunda serum Ghrelin, leptin, adiponectin ve resistin düzeylerini karşılaştırarak apnede obezitenin rolünü tartıştık

   
APNEDE OKSİDATİF HASAR

Plazmada azalmış Adiponectin düzeyi, plazma lipid ve proteinlerinin apne ile ilişkisini net olarak gösteren orjinal araştırmamız 

   
TÜRK APNE HASTALARINDA GEN POLİMORFİZMİ

Uludağ Üniversitesinde 64 Apne Hastası ve 37 Sağlıklı kontrol grubunda yaptığımız genetik araştırmanın ilginç sonuçlarını yayınladık

 

   
Gebelikte uykuda solunum bozuklukları

Bu derlemede, öncelikle gebelikte solunum sistemi ve uykuda oluşan fizyolojik değişiklikleri, ikinci olarak uykuda solunum bozukluklarının maternal ve fetal etkilerini ve son olarak gebelikte uykuda solunum bozuklarının tedavisini özetledik.

 

   
OBEZ APNE HASTALARINDA GÜNDÜZ AŞIRI UYKU HALİ

Obez olan Apne hastalarında serum neopterin düzeyleri ile gündüz aşırı uyku halinin ilişkisini gösterdiğimiz çalışmamız Respiratory Medicine dergisinde yayınlandı

 
MİKROALBUMİNÜRİ

Hipertansiyonu ve Diabeti olmayan Apneli hastalarda idrarda mikroalbumin kaçağı olduğunu gösterdiğimiz çalışmamız Sleep and Breathing dergisinde yayınlandı

 
HOMOSİSTEİN

Kalp Damar hastalıkları oluşmasında önemli bir risk faktörü olan serum homosistein düzeylerindeki artışı, Apneli hastalarda  bağımsız bir risk faktörü olarak gösterdik. Çalışmamız Tuberculosis and Thorax dergisinde yayınlandı

 
RADYOTERAPİ İLE DÜZELEN APNE

Akciğer kanserli bir hastamızda radyoterapi ve kemoterapi sonrası düzelen Apne tablosu. Lung Cancer Dergisinin 2007 Eylül sayısında yayınlandı

 

 SERUM IGF-1 DÜZEYİ DÜŞTÜKÇE APNE RİSKİ ARTIYOR

Serumda IGF düzeyi düşük bulunan hastalarda OSAS riskinin anlamlı olarak yüksek bulduğumuz çalışmamız LUNG dergisi. 2007 Eylül sayısında yayınlandı

 

 
GEBELİK VE HORLAMA İLİŞKİSİ

Horlama ve boyun çevresi kalınlığının gebelikte oluşan hipertansiyon ve preeklamsi ile ilişkisini araştırdığımız çalışmamız Respiration dergisinin 2007 Mayıs sayısında yayınlandı

 

GÜNDÜZ AŞIRI UYKU HALİ 

Apneli hastalarda gündüz aşırı uyku hali ile bu hastaların serumlarındaki substance P düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırdığımız çalışmamızın sonuçları dünya literatürüne girdi.

     Göğüs hastalıkları alanında dünyanın en prestijli degilerinden Chest dergisi Mayıs 2007 sayısında çalışmamız yayınlandı

                Makale için tıklayınız

 
***APNE - KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR İLİŞKİSİNDE YENİ BULGULAR

Kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde apnenin rolü konusunda yaptığımız çalışmaların sonuçları dünya literatürüne girdi. Bizim çalışmamızda Obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastalarda adezyon moleküllerinin yaş, cinsiyet, BKİ, sigara ve kardiyovasküler hastalıklardan bağımsız olarak arttığı gösterildi.

   

 

 
 
 
 
 
 
 

Copyright: UykuBozuklugu.com 2005-2006 Tasarım: Dr.Rıza Eröksüz İçerik&Düzenleme: Prof.Dr.Mehmet Karadağ