Bugünün Tarihi:
 
Sık Kullanılanlara Ekle

 35. YIL AKCİĞER GÜNLERİ:

< ANASAYFA      

 

35. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KONGREMİZ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinin kuruluşunun 35. yılı nedeniyle düzenlenen 35. Yıl Akciğer Günleri Kongresi 03-07 Mart 2010 tarihleri arasında Bursa'da Uludağ Karinna Hotelde Yapılmıştır.

KURSLAR:

03 Mart 2010

1-Sigara Bırakma tedavileri,  2-Mesleki Astım, 3- Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

 KONGRE:

04-07 Mart 2010

KURS VE KONGRE PROGRAMI
 
KURSLAR:
Sigara Bırakma Tedavileri Mesleki Astım Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı  
KONGRE PROGRAMI
1. GÜN 04 MART 2010
  SALON A SALON B
08.30-10.00 P1 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu
Oturum Başkanları Prof. Dr. R.Oktay Gözü
Prof. Dr. Tevfik Özlü
P2 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde (KHDAK) Evreleme
Oturum Başkanları Prof. Dr. Atilla Akkoçlu
Doç. Dr. Adnan Yılmaz
 
  Bronşektazi
Prof. Dr. Abdullah Sayıner
 
Toplum kökenli pnömoni tedavisinde yeni yaklaşımlar
Prof. Dr. Tevfik Özlü
 
KOAH alevlenmeleri
Prof. Dr. Oguz Kılınç
 
KHDAK'de yeni evreleme sistemi
Prof. Dr. Tuncay Göksel
 
KHDAK'de evrelemede PET
Prof. Dr. Kerim Sönmezoğlu
 
KHDAK'de evrelemede bronkoskopi ve EBUS
Doç. Dr. Ömer Özbudak
 
KHDAK'de evrelemede mediastinoskopi ve diğer cerrahi yöntemler
Doç. Dr. Ahmet Sami Bayram
 
10.00-10.30 Kahve Arası
10.30-12.00
UYDU SEMPOZYUM
Moderatör: Prof. Dr. Ertürk Erdinç
KOAH'ın klinik seyrinde yeni gelişmeler ve erken tedavinin önemi
Prof. Dr. Christopher Cooper

UPLIFT alt analizleri
Prof. Dr. Esra Uzaslan

KOAH alevlenmeleri ve yönetimi
Prof. Dr. Oğuz Kılınç
12.00-13.00 Öğle Arası
13.00-14.00 MP1 Amfizem Tedavisinde Volüm Küçültme
Oturum Başkanları Prof.Dr.Cengiz Gebitekin
Doç. Dr. C. Asım Kutlu
MP2 Sarkoidoz Tedavisi
Oturum Başkanları Prof. Dr. Feyza Erkan
Prof. Dr. Esra Uzaslan
 
  Torakoskopik Volüm Küçültme Cerrahisi
David Waller
 
Endobronşial valve tedavisi
Federico Venuta
 
Sarkoidoz Hastası  Ne zaman Tedavi Edilmeli
Doç. Dr. Candan Öğüş
 
Sarkoidoz tedavisinde kortikosteroidler ve alternatifleri
Prof. Dr. Levent Tabak
 
14.00-15.30 P3 Plevral Enfüzyonda Tanı  ve Tedavide Gelişmeler
Oturum Başkanları Prof. Dr. Muzaffer Metintaş
Prof. Dr. Tülay Özdemir
 
P4 Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavisinde Gelişmeler
Oturum Başkanları Prof. Dr. Orhan Arseven
Prof. Dr. Gül Öngen
 
  Plevra hastalıklarının epidemiyolojisi
Prof. Dr. Selma Metintaş
 
Parapnömonik plörezi
Doç. Dr. Öner Dikensoy
 
Maling plevral efüzyon
Prof. Dr. Muzaffer Metintaş
 
Zor Transüdalar
Prof. Dr. Tülay Özdemir
 
Tanı ve tedavi algoritmaları
Prof. Dr. Orhan Arseven
 
Tedavide sorunlar
Prof. Dr. Gül Öngen
 
Filtre ve kateter teknikleri
Doç. Dr. Arzu Poyanlı
 
15.30-16.00 Kahve Arası
16.00-17.30 P5 Göğüs Cerrahisinde Yenilikler
Oturum Başkanları Prof.Dr.Cengiz Gebitekin
Doç. Dr. C. Asım Kutlu
 
P6 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
Oturum Başkanları Prof. Dr. Gül Öngen
Prof. Dr. Levent Tabak
 
  Yapay Akciğer
Paolo Macchiarini
 
Diffüz malign mezotelyomada plörektomi plöropnömonektomi
Mr. David Waller
 
Trakeobronşial transplantasyon
Paolo Macchiarini

Akciğer Transplantasyonu
Federico Venuta
İAH'da tanı ve klinik değerlendirme
Doç. Dr. Oğuzhan Okutan
 
İPF'de izlem hangi testler ne zaman?
Prof. Dr. Gül Öngen
 
İPF güncel tedavisi ve yeni ilaçlar
Prof. Dr. Günseli Kılınç

İPF alevlenmeleri ve tedavisi
Prof. Dr. Levent Tabak
 

 

2. GÜN 05 MART 2010 CUMA
SALON A SALON B
08.30-10.00 P7 KOAH
Oturum Başkanları Prof. Dr. Ertürk Erdinç
Prof. Dr. Sema Umut
 
P8 Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda Akciğer Enfeksiyonlarına Yaklaşım
Oturum Başkanları Prof. Dr.Rıdvan Ali
Prof. Dr. Beyza Ener
 
  Sistemik bir hastalık olarak KOAH
Prof. Dr. Esra Uzaslan
 
KOAH'da alevlenmeler engellenebilir mi ?
Prof. Dr. Abdullah Sayıner
 
Günümüzdeki tedavilerin KOAH seyrine etkileri
Prof. Dr. Sema Umut
 
KOAH'da izlem kriterleri
Prof. Dr. Ertürk Erdinç
 
Bağışıklık baskılanması türleri ve enfeksiyonlar
Prof. Dr. Rıdvan Ali
 
Klinik-radyolojik tanı ve bronkoalveolar lavaj
Doç. Dr. Ahmet Ursavaş
 
Mikrobiyolojik tanı
Prof. Dr. Beyza Ener
 
Tedavi yaklaşımı
Prof. Dr. Halis Akalın
 
10.00-10.30 Kahve Arası
10.30-12.00
UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah Sayıner
KOAH tedavisinde güncel gelişmeler
Prof. Dr. Robert Stockley

KOAH tedavisinde yeni bir ortak dil: CAT/COPD Assessment Test - KOAH değerlendirme testi
Prof. Dr. Mehmet Polatlı
 
12.00-13.00 Öğle Arası
13.00-14.00 Klinik İnteraktif Olgu Sunumları
Oturum Başkanı Prof. Ertürk Erdinç
 
MP3 Pulmoner Hipertansiyon
Oturum Başkanları Prof. Dr. Orhan Arseven, Prof.Dr.Ercüment Ege
 
  Olgu Örnekleri
Doç. Dr. Ahmet Ursavaş
 

 
 
Pulmoner hipertansiyonda etyoloji, patogenez, klinik ve tanı
Prof. Dr. İnci Gülmez
 
Pulmoner hipertansiyon tedavisi
Prof. Dr. Arzu Mirici
 
14.00-15.30 P9 Astımda Güncel Konular 2010
Oturum Başkanları Prof. Dr. Haluk Türktaş
Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu
 
P10 Gebelikte Akciğer
Oturum Başkanları Prof. Dr. Levent Erkan
Prof. Dr. Recep Işık
 
  Astımın güncel fenotipleri
Prof. Dr. Haluk Türktaş
 
Yaşlı hastada astım ve KOAH ayırıcı tanısı
Prof. Dr. Mecit Süerdem
 
Orta şiddetli astım tedavisinde yüksek doz kombine tedavi/smart yaklaşımı
Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu
 
Astım tedavisinde küçük hava yolları
Prof. Dr. Dilşad Mungan
 
Gebelikte nonspesifik solunum yolu enfeksiyonlarının tanı ve tedavisi
Doç. Dr. Candan Öğüş
 
Gebelikte astım tanı  ve tedavisi
Prof. Dr. Emel Kurt
 
Gebelikte DVT ve pulmoner emboli
Prof. Dr. Levent Erkan
 
Postpartum solunum yetmezliğine yaklaşım
Prof. Dr. Sait Karakurt
 
15.30-16.00 Kahve Arası
16.00-17.30 P11 Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri
Oturum Başkanları Christopher Cooper
Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu
 
P12 Tüberküloz Tedavisi
Oturum Başkanları Prof. Dr. Nihat Özyardımcı
Prof. Dr. Hayati Bilgiç
 
  KPET endikasyonlar ve yöntemler
Doç. Dr. Gaye Ulubay
 
KPET yorumlanması (UCLA deneyimi)
Christopher Cooper
 
KPET uygulamaları
Uz. Dr. Funda Coşkun
 
Tüberküloz tedavisinin temel ilkeleri
Doç. Dr. Haluk Çalışır
 
Özel durumlarda tüberküloz tedavisi (Gebelik, karaciğer-böbrek yetmezliği…)
Doç. Dr. Şeref Özkara
 
Latent tüberküloz enfeksiyonu belirlenmesi ve tedavisi
Prof. Dr. Tülin Çağatay
 
Tüberkülozda cerrahi tedavi
Prof. Dr. Bülent Arman
 

 

3. GÜN 06 Mart 2010 Cumartesi
  SALON A SALON B
08.30-10.00 P13 Uyku Apne Sendromu ve Kardivasküler Sistem
Oturum Başkanları Prof. Dr. Ahmet Akkaya
Doç. Dr. Yüksel Peker
P14 Allerjide Güncel Konular 2010
Oturum Başkanları Prof. Dr. Zeynep Mısırlıgil
Prof. Dr. A.Fuat Kalyoncu
  Obstrüktif uyku apne sendromunda kardiyovasküler komplikasyonların patofizyolojisi 
Doç.Dr. Yüksel Peker
 
Obstrüktif uyku apne sendromunda kardiyovasküler komplikasyonların epidemiyolojisi, klinik sonuçları ve A tedavisinin etkileri
Doç. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu
 
Kalp yetmezliği, santral uyku apne sendromu ve
Cheyne-stokes solunumu

Doç. Dr. Tansu Ulukavak Çiftçi
 
Astım ve nazal polip tanıdan tedaviye
Prof. Dr. A.Fuat Kalyoncu
 
Astım ve alerjik rinitte allerjen immünoterapisi
Prof. Dr. Zeynep Mısırlıgil
 
Aspirin duyarlı astım tedavisinde desensitizasyon deneyimi
Prof. Dr. Gülfem Çelik
 
Alerjik ağır astımda anti IgE tedavi deneyimleri
Doç. Dr. Dane Ediger
 
10.00-10.30 Kahve Arası
10.30-12.00
UYDU SEMPOZYUM
KOAH'ta sabah
Doç. Dr. Çağar Çuhadaroğlu
12.00-13.00 Öğle Arası
13.00-14.00 Radyolojik İnteraktif Olgu Sunumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ
 
H1N1 2009-2010 Pandemisi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın
 
  Olgu örnekleri
Prof. Dr. Uğur Topal
 
H1N1 2009-2010 Pandemisi
Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan
 
14.00-15.30 P15 Solunum Yoğun Bakım Ünitesinde Spesifik Sorunlara Yaklaşım
Oturum Başkanları Prof. Dr. Sait Karakurt
Prof. Dr. Nahit Çakar
P16 Sigara Bırakma Tedavileri
Oturum Başkanları Prof. Dr. Esra Uzaslan
Prof. Dr. Oğuz Kılınç
 
  KOAH’da mekanik ventilasyon stratejileri
Prof. Dr. Sait Karakurt
 
ARDS’de mekanik ventilasyon
Prof. Dr. Nahit Çakar
 
Ventilatör ile ilişkili pnömoni tanı ve tedavisi
Doç. Dr. Akın Kaya
 
Yoğun bakımda akut renal yetmezlik tanı ve tedavisi
Prof. Dr. Kamil Dilek
 
Niçin sigara içeriz
Yrd. Doç. Dr. Pınar Pazarlı
 
Sigara bırakmada hekim yaklaşımı  5Ö
Doç. Dr. Funda Öztuna
 
Sigara bırakmada motivasyonel destek
Prof. Dr. Oğuz Kılınç
 
Farmakolojik tedavi
Prof. Dr. Esra Uzaslan
 
15.30-16.00 Kahve Arası
16.00-17.30 P17 Çok İlaca Dirençli Tüberküloz
Oturum Başkanları Prof. Dr. Bülent Arman
Doç. Dr. Şeref Özkara
 
P18 Bronkoskopide Endobronşial Uygulamalar
Oturum Başkanları Prof. Dr. Cengiz Gebitekin
Prof. Dr. Ahmet Ilgazlı
 
  ÇİD tüberküloz tanımlar, oluşum mekanizması ve tanı
Doç. Dr. Esin Tuncay
 
ÇİD tüberküloz medikal tedavi
Doç. Dr. Tülay Törün
 
ÇİD tüberküloz cerrahi tedavi
Prof. Dr. Bülent Arman
 
EBUS
Doç. Dr. Erdoğan Çetinkaya
 
Lazer, elektrokoter, argon
Doç. Dr. Sedat Altın
 
Kriyoterapi, brakiterapi, fotodinamik tedavi
Prof. Dr. Ahmet Ilgazlı 
 
Rijit bronkoskopi ve stentler
Doç. Dr. Ahmet Sami Bayram
 

 

 
 
 
 
 

Copyright: UykuBozuklugu.com 2005-2006 Tasarım: Dr.Rıza Eröksüz İçerik&Düzenleme: Prof.Dr.Mehmet Karadağ